Rektyfikacja planografów

Przedsiębiorstwo OMEGA Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie rektyfikacji i sprawdzenia planografów produkcji zarówno własnej jak i obcej na zgodność z normą BN-68/8931-04. W tym celu należy dostarczyć kompletne urządzenie do siedziby przedsiębiorstwa w uzgodnionym uprzednio dniu.